Vytáčení hlasové schránky z jiného telefonu

Pokud je potřeba, můžete vytočit svůj iPhone a poslouchat hlasovou schránku z jiného telefonu. Vytočte svůj iPhone a počkejte, až se ozve hlasová pošta. Zatímco pozdrav hraje, vytočte *, heslo hlasové schránky (můžete jej změnit v Nastavení> Telefon) a poté #. Při poslechu zprávy máte čtyři možnosti, které můžete kdykoli provést:

  • Odstranit zprávu stisknutím 7
  • Uložte ji stisknutím tlačítka 9
  • Opakovaným stisknutím tlačítka 4 jej opakujte
  • Stisknutím tlačítka 5 uslyšíte datum, čas a číslo zprávy, ze které zpráva přišla

Poznámka: Pokud chcete poslouchat hlasovou schránku (ve výše uvedeném nastavení) namísto použití vizuální hlasové schránky iPhone, stiskněte a podržte tlačítko 1 stejně jako u standardního mobilního telefonu.