Jak změnit svůj Apple Watch Band

Třetí strany Apple Watch kapely získávají hybnou sílu. S Apple Watch roste popularita, hodinky příslušenství jsou stále lepší a classier taky. Možná jste na chvíli měli hodinky a jen jste si koupili designérskou kapelu, nebo jste nedávno koupili hodinky i kapelu; v každém případě je výměna hodinek poměrně jednoduchá. Zde je návod.

Nejprve se chcete ujistit, že je obrazovka chráněna. Najděte hadřík nebo měkký povrch, abyste hodinky nastavili lícem dolů.

Na obou koncích hodinek jsou dva podlouhlé ovály. Jeden po druhém stiskněte ovál a posuňte pás buď vlevo nebo vpravo. Ujistěte se, že držíte ovál tak, aby se kapela nezasekla. Opakujte na opačném konci hodinek a odstraňte druhou kapelu.

Vezměte si novou kapelu. Ujistěte se, že spodní strana pásky směřuje k vám a sklouzejte, dokud necítíte, že zapadla na své místo. Opakujte s druhým pásmem.

Nezapomeňte nic vynutit. Pokud neslyšíte ani necítíte, jak kapela zapadne na místo, posuňte pásku doleva a doprava, dokud necvakne. Když je správně na místě, kapela se neposune, dokud není stisknuto tlačítko pro uvolnění (ovál).