Jak vybrat název pro karty sjednoceného kontaktu

Pokud máte více kontaktů v seznamu Kontakty pro jednu osobu, můžete kontakty propojit do jednotné karty kontaktů. To je poměrně snadné; když upravujete kontakt, možnost spojení se nachází v dolní části nabídky. Pokud však propojíte dva kontakty s různými jmény prvního nebo posledního jména, zobrazí se na jednotné kartě pouze jedno jméno. Zde si můžete vybrat, které jméno se zobrazí při zobrazení jednotné karty kontaktu.

Otevřete aplikaci Telefon, klepněte na položku Kontakty. Vyhledejte propojený kontakt, pro který chcete vybrat název. V našem příkladu má jeden kontakt dvě příjmení: Smith a Staley. Chci, aby Staley bylo jméno, které se objeví v kontaktech a jinde.

Přejděte dolů na položku Propojené kontakty. První je jméno, které v současné době představuje jednotný kontakt. Klepněte na propojenou kartu s požadovaným názvem. Klepněte na Použít toto jméno pro sjednocenou kartu.