Jak určit druhý dospělý schválit nákupy dětí v rodinném sdílení

S přidáním služby Family Sharing přišla možnost pro rodinné příslušníky se samostatnými ID Apple sdílet iTunes, iBooks a nákupy App Store provedené pomocí stejné kreditní karty. To také usnadnilo rodičům schválit nebo popřít nákupy dítěte. Pokud je pro děti v rámci skupiny Family Sharing Group povolena možnost Ask to Buy (Požádat o koupi), rodič, který je pojmenován jako Family Organizer, má celkový souhlas s nákupem aplikací App Store a iTunes pro děti (možnost Ask to Buy nelze povolit pro dospělé členy rodiny. ) Pořadatel může rovněž určit druhého dospělého, který schválí nákupy dětí.

Otevřete Nastavení. Přejděte dolů a klepněte na položku iCloud.

Vyberte možnost Rodina a potom klepněte na jméno druhého člena rodiny, kterému chcete dát oprávnění ke schválení nákupu.

Posuňte pravý kruh a zapněte Rodiče / opatrovníka.

Chcete-li se ujistit, že jste pro své děti požádali o povolení nákupu, vraťte se do nabídky Rodina a vyberte dítě. Pokud to ještě není povoleno, přejeďte na právo přepnout na položku Ask to Buy (Kupovat) a všechny nákupy provedené tímto dítětem budou vyžadovat souhlas jednoho z určených rodičů.

Úvěr pro nejlepší obrázek: bikeriderlondon / Shutterstock.com