Jak poslat svou polohu přes iMessage

„Kde jste?“ Je často kladená otázka, kterou musíte zodpovědět při setkání s přáteli nebo při čekání na jízdu. Díky funkci iMessage pro sdílení polohy můžete rychle poslat svou polohu svým přátelům a rodině.

Chcete-li sdílet svou polohu z telefonu iPhone:

  • Nejprve v konverzaci iMessage s osobou klepněte na záhlaví konverzace. Poté klepněte na položku Informace.

  • Otevře se nabídka Podrobnosti a odtud máte dvě možnosti. Chcete-li odeslat aktuální polohu, vyberte možnost Odeslat svou aktuální polohu.
  • V konverzaci iMessage s vaší polohou se zobrazí mapa.

  • Druhá možnost Sdílet moji polohu umožňuje osobě v konverzaci zobrazit vaši polohu po dobu jedné hodiny až do konce dne nebo na dobu neurčitou. Jakmile je váš přítel nebo člen rodiny sdílen, může vám nasměrovat pokyny Mapy Apple do vaší přesné polohy.

  • Osoba, s níž sdílíte svou polohu, bude dotázána, zda chce sdílet také svou polohu. To může usnadnit hledání navzájem!

Buďte opatrní a sdílejte svou polohu pouze se svými přáteli a lidmi, kterým důvěřujete.

Také si pamatujte, že pokud sdílíte svou polohu až do konce dne nebo na dobu neurčitou, životnost baterie bude hit.