Jak nastavit automatické vyplňování v Safari na iPhone

Pokud zjistíte, že na vašem iPhone znovu a znovu zadáváte stejná osobní data, hesla a informace o kreditních kartách, je čas nastavit Automatické vyplňování. Nastavení funkce Automatické vyplňování v prohlížeči Safari v telefonu iPhone vám ušetří čas a zajistí přesnost informací, které zadáváte do přihlášení a formulářů online. Začněme se naučit, jak nastavit automatické vyplňování v Safari na našich iPhonech; nebude to trvat dlouho!

  • Otevřete Nastavení.
  • Přejděte dolů a klepněte na položku Safari.

  • Přejděte dolů a klepněte na položku Automatické doplňování.
  • Nyní přepněte tlačítka pro informace, které chcete v prohlížeči Safari zpřístupnit.

Přepínání Použití kontaktních informací zapne přístup k informacím na kartě kontaktu. Pokud se vaše jméno nezobrazuje automaticky vedle položky Moje informace, postupujte takto:

  • Klepněte na položku Moje informace a vyberte své jméno ze seznamu Kontakty.
  • Vyplňte své údaje, aby je mohl použít funkce AutoFill.

Jakmile máte použít kontaktní informace, jména a hesla, a kreditní karty nastavit, můžete vyplnit jakékoli webové formuláře v Safari s kontaktními informacemi výběrem Automatické vyplnění.

Přepínání jmen a hesel umožní ukládat uživatelská jména a hesla pro různé webové stránky při jejich zadávání, abyste je nemuseli v budoucnu znovu zadávat. Uživatelská jména a hesla, která jste uložili v nastavení Password & AutoFill, můžete zobrazit a spravovat v části Saved Passwords.

Přepnutí kreditní karty na bude dávat AutoFill přístup k uloženým informacím o kreditní kartě. Informace o kreditních kartách můžete uložit, když je zadáte do nastavení Safari nebo AutoFill, které můžete provést ručně nebo pomocí fotoaparátu iPhone.

Chcete-li v nastavení Automatické vyplňování přidat kreditní kartu, vyberte možnost Uložené kreditní karty, zadejte přístupový kód a klepněte na položku Přidat kreditní kartu. Informace o kartě můžete zadat ručně nebo pomocí fotoaparátu iPhone.

Nyní jste připraveni používat funkci Automatické vyplňování v prohlížeči Safari. Pokud máte ve svém nastavení iCloud Keychain zapnutou funkci iCloud Keychain, informace o automatickém vyplňování budou uloženy a aktualizovány na všech zařízeních se systémem iOS.