Tři jednoduché způsoby, jak restartovat Apple TV

Příležitostně může váš televizor Apple zamrznout, jinak se spustí a potřebuje restart. Apple TV nemá tlačítko napájení, ale můžete jej restartovat. Zde jsou tři jednoduché způsoby restartování Apple TV.

Restartujte Apple TV v Nastavení

  • Na Apple TV 4k nebo Apple TV (4. generace) přejděte na Nastavení. Přejděte dolů na položku Systém a poté vyberte možnost Restartovat.
  • Na Apple TV 3. generace a dříve přejděte na Nastavení. Přejděte na možnost Obecné a vyberte možnost Restartovat.

Jak restartovat Apple TV pomocí dálkového ovladače

  • Na dálkovém ovladači Siri: Podržte tlačítka TV a Menu. Spánek teď? může se zobrazit nabídka, ale podržte tlačítka TV a Menu. Pusťte, když bliká LED dioda na Apple TV.

  • Apple Remote (Apple TV třetí generace a starší): Podržte tlačítka Menu a Down. Pusťte, když bliká indikátor na Apple TV.

Odpojte Apple TV

Pokud první dvě možnosti zařízení nespustí, odpojte zařízení Apple TV od napájení. Společnost Apple doporučuje vyčkat alespoň šest vteřin, než jej znovu připojíte.

Nyní víte, jak restartovat Apple TV třemi různými způsoby.